Experts sociaal domein voor de lokale overheid

Welzijnscoach

Wat neem je mee?
Je hebt
– een hbo werk- en denkniveau;
– ervaring in een vergelijkbare functie binnen het Sociaal Domein bij een gemeente of overheidsorganisatie is een pré;
– aantoonbare ervaring met individuele begeleiding of coaching binnen het Sociale Domein;
– kennis van het aanbod van (in)formele voorzieningen in de gemeente o.g.v. welzijn, zorg, wonen en financiën;
– kennis van principes uit de positieve psychologie en gezondheid en ervaring met methodieken zoals de sterke kantenbenadering, oplossingsgericht werken, motiverende gesprekvoering en sociale netwerkstrategieën.
Je bent
– op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein;
– een verbinder en een echte teamspeler;
– nieuwsgierig en kunt goed luisteren en beschikt over een flinke dosis empathisch vermogen;
– in staat om te gaan met iedereen, mensen met verschillende leeftijden en achtergronden; bijvoorbeeld op gebied van mentale/fysieke gezondheid of culturele achtergrond;
– iemand die out of the box kan denken en toont eigenaarschap.

Wat ga je doen?
– Je biedt kortdurende individuele ondersteuning aan inwoners met uiteenlopende hulpvragen; onder andere op vlak van dagbesteding/sociale activering, psychosociale problematiek (verlichten eenzaamheid of somberheid) en praktische hulp/lichte zorgvragen.
– Via een brede vraagverheldering tijdens een huisbezoek of op locatie in de wijk, verken je de situatie en stelt centraal wat de inwoner wil en kan, en wat die daartoe nodig heeft.
– Je werkt samen met huisartsenpraktijken aan Welzijn op Recept.
– Je neemt je collega’s proactief mee in het aanbod van voorliggende voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg, wonen en financiën en zorgt dat de sociale kaart  up to date blijft.
– Je werkt nauw samen met andere organisaties binnen het sociaal domein en neemt deel aan verschillende netwerkoverleggen. Je bent dé verbinder tussen formele en informele zorg.

De welzijnscoach maakt onderdeel uit van het Sociaal Team. Je bent casemanager met een specifieke expertise en focus op (zorg)preventie en sociale participatie. Dagelijks versterk je de eigen regie van de inwoners. Je zoekt samen naar mogelijkheden en oplossingen vanuit eigen kracht, het sociale netwerk en georganiseerde vormen van informele ondersteuning, zoals vrijwilligers ondersteuning en het brede activiteitenaanbod.

Als welzijnscoach werk je in de wijken en (dorps)kernen, samen met inwoners en professionals, zowel intern als extern. Jij onderhoudt vanuit de gemeente actief de lijntjes met partners in het (voorliggend) veld, zoals vrijwilligersorganisaties en -activiteiten, thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken.

Als welzijnscoach ben je de spin in het web binnen de gemeente en informeer je proactief collega casemanagers over de mogelijkheden in het voorliggend veld naast of in plaats van maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo en Jeugdwet.

Wat bieden we je?  
– aanloopschaal 8 min. €2.581,- bruto per jaar en schaal 9 max. €4.208,- (incl. IKB) bij een fulltime aanstelling en afhankelijk van je kennis, opleiding en ervaring. Een Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je bruto jaarsalaris, je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen;
– een 36-urige werkweek;
– een smartphone, een laptop in bruikleen en thuiswerkvergoeding;
– een plek in een collegiaal, hardwerkend team en tegelijkertijd veel zelfstandigheid in de invulling van je werk;
– ruimte om interne opleidingen en trainingen te volgen, deel te nemen aan projectgroepen of gebruik te maken van een interne coachpool;
– uitgangspunt is een vaste benoeming, waarvan het eerst jaar een tijdelijke benoeming.

Over de organisatie
Het Sociaal Team biedt toegang tot zorg en ondersteuning binnen de gemeente. Binnen de gemeente is, naast het Sociaal Team ook een Jeugd- en Gezinsteam actief voor alle vragen op het gebied van de Jeugdwet. Daarnaast is er nog een cluster Schuldhulpverlening.

Het Sociaal Team bestaat uit circa 50 personen, waarvan 30 casemanagers. In ons team wordt hard gewerkt en is de druk soms hoog, maar het is er ook gezellig en we hebben oog voor elkaar.

Het Sociaal Domein is flink in beweging. In 2019 zijn we gestart met de invoering van casemanagement. We zijn nog steeds bezig met de doorontwikkeling hiervan. Ook zijn we aan het onderzoeken hoe we binnen ons team begeleiding kunnen bieden aan inwoners, in plaats van dat we alle vragen doorverwijzen naar andere gecontracteerde partijen.

De organisatie is een inclusieve organisatie. Men hecht veel waarde aan de diversiteit van de samenleving weerspiegeld te zien in de organisatie. Dit betekent dat ze niet alleen de ruimte bieden aan iedereen maar diversiteit ook als kracht zien.

Heb je vragen over deze functie?

Neem contact op met Nancy Brussel

Senior Consultant

Solliciteer op de functie

Welzijnscoach

Solliciteer op deze functie door het sollicitatieformulier in te vullen. Wij doen ons best om binnen 2 werkdagen op je sollicitatie te reageren. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Nancy Brussel. 

Nancy Brussel
Senior Consultant

085 250 03 42